Yazılar

İngilizce Dil Eğitiminde Bağlaçlar ve Edatlar

İngilizceyi hangi amaç için öğrenmek günümüzün en çok kafa karıştıran sorularından biri. Okul da sınavları geçmek için mi, sosyal hayat için mi, araştırma için mi, kitap yazmak için mi öğrenmeli. Bu sorular dil öğrenmek isteyen kişi için daha kafa karıştırıcı bir hal almaktadır. Ne için öğrenilmesi gerektiği bilinirse eğer ona göre çalışma planı hazırlanabilir ve o yönde çaba sarf edilebilir. Örneğin sadece sınavları geçmek isteyen biri İngilizce kelimelere ağırlık verdiği gibi İngilizce Bağlaçlar ve Edatları da öğrenmeli gramer bilgisine de sahip olmalıdır. Ancak konuşmasını geliştirmek isteyen biri için fazla ayrıntı kişiyi boğacak ve pratik yapmasına engel olacaktır.

Günümüz de teknolojinin de gelişmesi ile İngilizce öğrenmek konusunda materyal sıkıntısı çekilmemektedir. İstenilen kelimenin anlamı arama motorlarında her an bulunabilmekte, konu anlatımında zorluk çekildiğinde online derslerden ve en güzeli evden takip edilebilmektedir. Kişinin talebi doğrultusunda ister kursa gitmekte isterse evden internet üzerinden istediği bilgiye ulaşabilmektedir. Örneğin İngilizce Zamanlar konusuna çalışan bireyin çalıştığı kaynak çok önemlidir. Kişi temelden çalışıyorsa klasik örneklerle geçiştirilmemeli ayrıntıya yer verilecek anlatımlarla çalışmalıdır. Kaynak bu anlamda önemli bir etkendir. Hiç gramer bilgisine sahip olmayan bir kişiye passive voice lardan başlamak ne kadar anlamsızsa ileri düzeyde bilen birine present perfect tense’i anlatmak o kadar gereksiz olacaktır. Aslında günümüzde ilk ve orta dereceli okulların temel sıkıntısı da buradan gelmektedir. Sınıflar da konu devamlılığı olmamakta her geçen sene öncekini tekrar etmektedir. Böyle bir durumda dile yatkın olan veya İngilizceyi seven biri gittikçe bilgilerini köreltecek ve ileri ki zamanlar da öğrenimi zorlanacaktır. 20 kişinin aynı anda aynı bilgilerin anlatıldığı bir sınıfta olması ve her yıl temel diyaloglardan başlayıp tenselerle sene sonunu zor getiren ve ertesi sene aynı şeylerin tekrar edildiğini bilmek oldukça sıkıntılı bir hal almaktadır. Kendi anadili İngilizce olmayan ancak İngilizceyi anadilleri gibi konuşan ülkeleri gördükçe aslında bu işin çok da zor olmadığını anlarız. Asıl sıkıntının dil de değil bizlere anlatılan yöntemlerle öğretim şekillerin de olduğu ülkemizin genel gerçeği olmaktadır. Günümüz de var olan ingilizce gramer kitapları da piyasada oldukça fazla olmakla beraber konulara spesifik olarak nasıl anlatılacağı ve vurgulanacağı, ne şekilde detaylandırılacağı, önemli noktaların nasıl sistemli bir şekilde anlatılacağı veya örnek cümlelerin nasıl olacağı konusun da oldukça vasat kalmaktadır. Bu açıdan da kaynak olma özelliğini yitirmektedir bana göre. Bu açıdan internet üzerinden online ders veren sanal dershaneler veya kurslar dil öğrenme konusunda önemli bir fark yaratmaktadır. Öyle ki anadili İngilizce olan öğretmenlerle birebir iletişim kurabilmekte ve doğal olarak bu durum eğlenceli hale gelmektedir. Bir zorunluluktan çıkıp eğlenceli hale gelmesi ise kişiyi zorlamamakta ve isteyerek severek çaba sarf etmesine neden olmaktadır. Bu da kişinin kendine hem özgüven kazandırmakta hem de dili öğrenmek adına önemli bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bununla beraber telaffuzu da geliştirmek de ve dili tecrübe ederek öğrenmenin kolaylığını sağlamaktadır.

Her açıdan İngilizce öğrenmek bir ihtiyaçtır. Öncelikle bu unutulmamalıdır. Bununla beraber bir dilin neden öğrenilmesi gerektiği en baştan hedef olarak belirlenmeli ve ona göre kişinin ilerlemesinde nerede olduğunu bilmesi açısından önem arz edecektir. Basit bir sınav İngilizcesi için çok fazla çaba sarf edip kazanılmadığı yorumlarına kulak tıkanmalıdır. Çünkü hayatın hangi alanın da olursa olsun fazlaca çaba sarf edip yapılacak herhangi bir şeyin elde edilmemesi olası bir durum bile olması söz konusu değildir.