Yazılar

BTK, Telefon ve İnternet Kesme Yetkisi Kazandı

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre BTK telefon ve internet bağlantısı kesme kesme hakkına sahip oldu.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), yetkilendirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile telefon ve internet bağlantılarını sınırsız süre ile askıya alabilmekte. Bu yetkiyi kullanma şartları ise aşağıdaki gibi;

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 11 Haziran 2016 Tarihli ve 29739 Sayılı Resmî Gazete ile birlikte yürürlüğe girdi.

“(2) Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresinin sonuna eklenir.”

“Erişim sağlayıcı olan veya telefon hizmeti sunan işletmeci, taraflara ilişkin IP adresi, port aralığı, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait trafik bilgilerini iki yıl süreyle; kullanıcı bilgilerini ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza etmekle yükümlüdür. ”

Bu düzenleme sonucunda BTK; bundan böyle savaş ve genel seferberlik durumlarında telefon ve internet bağlantılarını askıya alma yetkisine sahip olacak.

Ayrıca servis sağlayıcılarına internet trafiğini 2 yıl boyunca kayıt altında tutma zorunluluğu getirildi.